نوار زمان هشت سال دفاع مقدس

تاریخچه هشت سال دفاع مقدس

رفتارشناسی امام خمینی(ره) در نقش فرماندهی کل نیروهای مسلح در هشت سال دفاع مقدس
امام خمینی و مسأله جنگ و صلح در طول هشت سال دفاع مقدس
جلسه 6- نگرش حضرت امام به تهاجم ارتش عراق ، مقاومتهای مردمی وچگونگی متوقف کردن نیروهای عراقی و ارایه راهبردهای: 1- تثبیت متجاوز 2- آزاد سازی مناطق اشغالی 3- تعقیب متجاوز
زخم زبان، از زخم شمشیر سوزنده تر است.
پیام امام بعد از پیروزی عملیات بیت المقدس
© 1397 کلیه حقوق محفوظ است | طراحی وب سایت
x - »